Contacteer ons

Contacteer ons

Consultatie kinesitherapie

Mee te brengen:

 • voorschrift arts
 • klevertje ziekenfonds
 • identiteitskaart
 • verslagen RX, CT-Scans, NMR, ...
 • makkelijke (sport)kledij
 • handdoek

Kostprijs behandeling kinesitherapie 

Wij hebben met onze praktijk besloten om niet in de conventie M18 te stappen.

Deze niet-toetreding houdt mogelijk in (afhankelijk van uw verzekeringsstatus) dat er een verminderde  terugbetaling vanwege het ziekenfonds zal zijn. Voor gedetailleerdere informatie belt u het best naar uw ziekenfonds.

Patiënten met een xx1/xx1-statuut blijven genieten van de vastgelegde voorkeurstarieven en terugbetaling.

Nieuwe tarieven vanaf 01/01/2020:

Consultatie in de praktijk:             €27

Huisbezoek:                                      €29

Dry needling:                                 + €5

Manuele therapie:                         + €5

Lymfedrainage:                              + €1,50

De eindfactuur wordt cash of via overschrijving betaald na een aantal sessies of aan het einde van de reeks. Na ontvangst van betaling brengen wij uw getuigschrift naar uw ziekenfonds en ontvangt u een terugbetaling. U kan er ook altijd voor kiezen om het getuigschrift zelf te komen halen.

Consultatie diëtiste

Werkwijze:

 • Een aangepast voedingsadvies aan uw levensstijl
 • Samenwerking met de huisarts indien gewenst (opvolging van bloedresultaten)
 • Eerste consultatie: kennismaking en doelen opstellen
 • Tweede consultatie: kennisoverdracht, coaching en ondersteuning tijdens het verloop van het advies
 • Voedingstips, productinformatie, recepten, …

Een afspraak maken:

U kunt steeds een eerste consultatie vastleggen (1 uur) waarin we kennismaken en uw huidig voedingspatroon overlopen. Tijdens de eerste consultatie kunnen er reeds vragen beantwoord worden en stellen we uw persoonlijk plan en doelen op. 

Mee te brengen:

 • Eventuele verwijsbrief van de huisarts of specialist 
 • Eventuele resultaten van een recente bloedafname

Tarieven:

Losse consultaties:

Eerste afspraak:     €60  (60 min.)

Tweede afspraak:   €50  (40 - 60 min.)

Vervolgafspraken:  €30  (30 min.)

Trajecten:

Tijdens de eerste afspraak overlopen we de trajecten en kijken we welk traject het beste voor jou past. 

 • Door deze aanpak haak jij minder snel af en ga je voluit een engagement met jezelf aan!
 • We staan in ieder traject garant voor een intensieve, individuele begeleiding. 

Starting habits:                         €75     (4-6 weken)

Easy habits:                               €256   (12-16 weken)

Winning habits:                        €379   (24-28 weken)

Wil je gedetailleerde informatie over de inhoud van de trajecten? Stuur gerust een mailtje naar edith.kinezi@gmail.com of bel 0498 35 10 75

Consultatie psychologe

Mee te brengen:

 • Verwijsbrief indien voorhanden

Tarieven consultaties:

 • Intake en opvolging:                 €50 

Betaling gebeurt cash na elke consultatie.

Bepaalde mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor een aantal consultaties. Informeer hierover bij uw ziekenfonds of contacteer Anouk.

Consultatie vroedvrouw

Vroedvrouw bij KINEZI

"Op een multidisciplinaire manier richten we ons op een optimale zorg voor verschillende doelgroepen. Specifiek voor moeder en kind kunnen jullie rekenen op een deskundige begeleiding van een vroedvrouw, kinesisten gespecialiseerd in pre- en postnatale, een diëtiste en een psychologe. In ons samenwerkingsverband willen we alle dimensies van het zwanger zijn en bevallen omvatten, informatie aanbieden en eventuele problemen aanpakken."

Werkwijze:

Prenataal:

 • Dossier vervolledigen
 • Opvolgen van de algemene gezondheid mama en baby
 • Controleren van de hartslag van de baby 
 • Controleren van fysiek en emotioneel welzijn van de toekosmtige mama
 • Voorbereiden en op de bevalling
 • Voorbereiden op de komst van de baby
 • Persoonlijk begeleiden met aangepaste informatie

Postnataal:

 • Opvolgen van welzijn en voeding van de baby (gewichtscontrole en observatie gedrag)
 • Hielprik (bij ontslag voor 72 uur)
 • Hulp en advies bij borstvoeding en flesvoeding
 • Opvolgen van fysiek en emotioneel herstel

Een afspraak maken/tarieven:

Elke zwangere vrouw heeft standaard recht op 9 prenatale en 6 postnatale consultaties (1 uur), deze worden VOLLEDIG TERUGBETAALD. Hou steeds een klevertje van je mutualiteit klaar. Prenataal vinden de consultaties standaard plaats in de praktijk KINEZI, postnataal kunnen de bezoeken bij u thuis doorgaan. Infosessies vinden altijd plaats in de praktijk KINEZI.

Terug naar boven